top of page

 

El Taller de les Arts està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als quals s'accedeix a través de la seva web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) El Taller de les Arts informa els USUARIS del lloc web: eltallerdelesarts.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web , amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

El Taller de les Arts es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

Certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de Dades Personals. D'ells pots informar-te en els corresponents apartats.

 

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

En aquests supòsits, les dades recollides per El Taller de les Arts seran incorporades a fitxers titularitat de: El Taller de les Arts , degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

 

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l'USUARI faci servir i de la qual s'informarà en cada apartat.

 

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades demanades a través del web només seran cedides en aquells casos en què expressament se n'informi a l'USUARI.

 

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Per tal de que les dades que consten en les nostres bases de dades sempre corresponguin a la teva situació real hauràs mantenir-les actualitzades, bé actualitzant tu directament en els cas en què això sigui possible bé comunicant-ho al departament corresponent.

 

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Amb l'objecte de protegir la intimitat dels usuaris de la seva pàgina web El Taller de les Arts no empra cookies quan els mateixos naveguen per la mateixa.

 

SEGURETAT DE LES DADES

El Taller de les Arts ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

DRETS DELS USUARIS

En tot cas podràs accedir a les teves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i si és el cas, oposar-te al seu tractament) enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: eltallerdelesarts26@gmail.com 

 

 

Més informació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades : http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

bottom of page